Multilanguage dictionary

A-W

English

Dutch

Lithuanian

Norwegian

Polish

1: One

1: Een

1: Vienas

1: Ein

1: Jeden

2: Two

2: Twee

2: Du

2: To

2: Dwa

3: Three

3: Drie

3: Trys

3: Tre

3: Trzy

4: Four

4: Vier

4: Keturi

4: Fire

4: Cztery

5: Five

5: Vijf

5: Penki

5: Fem

5: Pięć

6: Six

6: Zes

6: Šeši

6: Seks

6: Sześć

7: Seven

7: Zeven

7: Septyni

7: Sju

7: Siedem

8: Eight

8: Acht

8: Aštuoni

8: Åtte

8: Osiem

9: Nine

9: Negen

9: Devyni

9: Ni

9: Dziewięć

10: Ten

10: Tien

10: Dešimt

10:  Ti

10: Dziesięć

20: Twenty

20: Twintig

20: Dvidešimt

20:  Tjue

20: Dwadzieścia

30: Thirty

30: Dertig

30: Trisdešimt

30: Tretti

30: Trzydzieści

40: Forty

40: Veertig

40: Keturiasdešimt

40: Forti

40: Czterdzieści

50: Fifty

50: Vijftig

50: Penkiasdešimt

50: Femti

50: Pięćdziesiąt

60: Sixty

60: Zestig

60: Šešiasdešimt

60: Seksti

60: Sześćdziesiąt

70: Seventy

70: Zeventig

70: Septyniasdešimt

70: Sytti

70: Siedemdziesiąt

80: Eighty

80: Tachtig

80:Aštuoniasdešimt

80: Åtti

80: Osiemdziesiąt

90: Ninety

90: Negentig

90: Devyniasdešimt

90: Nitti

90: Dziewięćdziesiąt

100: One Hundred

100: Honderd

100: Šimtas

100: Hundre

100: Sto