Multilanguage dictionary

A-W

English

Dutch

Lithuanian

Norwegian

Polish

Who?

Wie?

Kas

Kven?

Kto?

Who is that?

Wie is dat?

Kas tai

Kven der det?

Kto to jest?

What?

Wat?

Kas?

Kva?

Co?

What can we visit here?

Wat is hier te zien?

Ką mes aplankysime?

Kva kan me besøkja her?

Co możemy zwiedzić tutaj?

What kind of hotel is that?

Wat voor soort hotel is dat?

Koks tai viešbutis?

Kva type hoter er det?

Jaki to jest hotel ?

Where?

Waar?

Kur?

Kor?

Gdzie?

Where is the restroom?

Waar is het toilet?

Kur yra toletas?

Kor er toalettet?

Gdzie jest toaleta?

Where are you going?

Waar gaat u naar toe?

Kur eini?

Kor går du?

Dokąd idziesz?

Where do you come from?

Waar komt u vandaan?

Iš kur tu esi?

Kor kjem du frå?

Skąd pochodzisz?

How

Hoe?

Kaip?

Korleis?

Jak?

Is it far away?

Is dat ver?

Ar tai toli?

Er det langt borte?

Czy to daleko ?

How long does it take?

Hoelang duurt dat?

Kiek laiko tai užtruks?

Kor lang tid tar det?

Ile to zajmie czasu?

How long does the trip take?

Hoelang duurt de reis?

Kiek laiko trunka kelionė?

Kor lang tid tar turen

Ile zajmie podróż?

How much?

Hoeveel?

Kiek?

Kor mykje?

Ile?

How much is it?

Hoeveel kost dit?

Kiek tai kainuoja?

Kor mykje kostar det?

Ile to kosztuje?

What time is it?

Hoe laat is het?

Kiek valandų?

Kva er klokka?

Która jest godzina?

Which?

Welk?

Kuris/ kuri?

Kva for ein (Hvilken)

Który?

Which glass is mine?

Welk glas is voor mij?

Kuri sitklinė mano?

Kva glas er mitt?

Która szklanka jest moja?

When?

Wanneer?

Kada?

Når?

Kiedy?

When are you leaving?

Wanneer vertrekt u?

Kada tu išvyksti?

Når reiser du?

Kiedy wychodzisz?

Why?

Waarom?

Kodėl?

Kvifor?

Dlaczego?

Can you help me please?

Kunt u me helpen a.u.b?

Ar gali man padėti?

Kan du hjelpa meg?

Czy możesz mi proszę pomóc?

Can you show me?

Kunt u me dat wijzen?

Ar gali man parodyti?

Kan du visa meg?

Czy możesz mi pokazac?

Can you join me?

Kunt u met me meegaan a.u.b.?

Prisijunk prie manęs?

Kan du vera med meg?

Czy możesz dołączyć do mnie?

Would you…?

Wilt u.. ?

Gal tu....?

Vil du …? Har du lyst til a

Czy chciałbyś ....?

Do you know?

Weet u .. ?

Ar žinai...?

Korleis veit du?

Czy znasz?

Do you know another hotel?

Weet u misschien een ander hotel?

Ar žinai kitą viešbutį?

Veit du om eit anna hotel?

Czy znasz inny hotel?

Have you got…?

Heeft u ..?

Ar turi...?

Har du …

Czy masz>

Do you have a dish without meat?

Heeft u misschien een gerecht zonder vlees?

Ar turite patiekalą be mėsos?

Har du rett utan …

Czy macie dania bez mięsa?

I would like…

Ik wil graag..

Aš norėčiau....

Erg vil/har lyst

Chciałabym

Can I…?

Mag ik… ?

Ar galiu?

Kan eg?

Czy mogę?

Can I take this?

Mag ik dit meenemen?

Ar galiu tai paimti?

Kan eg ta den?

Czy mogę to wziąć?

Can I ask you something?

Mag ik wat vragen?

Ar galiu tavęs paklausti?

Kan eg spørja om noko?

Czy mogę o coś zapytać?