Multilanguage dictionary

A-W

English

Dutch

Lithuanian

Norwegian

Polish

Excuse me

Pardon

Atsiprašau

Unnskyld meg

Przepraszam

Sorry

Sorry

Atsiprašau

Unnskyld

Przepraszam

Sorry, I didn’t know that …

Sorry, ik wist niet dat …

Atsiprašau, aš nežinojau, kad....

Unnskyld, eg visste ikkje det

Przepraszam, nie wiedziałem

I’m sorry

Het spijt me

Atsiprašau

Eg er lei meg

Przepraszam

Never mind!

Dat geeft niet, hoor

Nieko tokio

Det gjer ikkje noko

Nie ma sprawy

It could happen to anyone

Dat kan iedereen overkomen

Tai galėjo atsitikti bet kam

Det kan skje alle

To mogło się każdemu przydarzyć