Multilanguage dictionary

A-W

English

Dutch

Lithuanian

Norwegian

Polish

Help

Help!

Padėkit

Hjelp

Pomocy

Fire!

Brand!

Gaisras

Brann

Pali się

Police

Politie!

Policija

Politi

Policja

Quickly

Snel!

Greičiau

Kjapt

Szybko

Stop!

Stop!

Stok

Stopp

Stop

Careful

Pas op!

Atsargiai

Forsiktig

Ostrożnie

Don’t do that!

Niet doen!

Nedaryk to

Ikkje gjer det

Nie rób tego